Daniela Šafránková - knihy

11. 6. 2018
Praha - Literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele v Maďarském institutu

březen 2018
Uděleno stipendium v rámci Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro literáty Mezinárodního visegrádského fondu

Bydlim v Nuslích

Bydlim v Nuslich - obalka Nová kniha Daniely Šafránkové vyšla na jaře 2016 v nakladatelství Argo.
Atypický, kompozičně pozoruhodný román Bydlim v Nuslích je druhou knihou výtvarnice Daniely Šafránkové. Je spleten ze tří dějových linií – tří samostatných pramenů, které se vzájemně prolínají a v závěru vytvoří jeden jediný proud. Nejsilnější z pramenů čtenáře zavede do současného jihočeského městečka Lázně Toužim: zpoza oceánu sem přijíždí expert na srdeční choroby, doktor Černý. Zdá se ale, že nejde o ledasjakého „srdcaře“ – možná jde o čerta na misi za hříšnými dušemi. Jeho přítomnost v městečku rozvíří zapomenutá dramata, vytvoří dramata nová a krásný doktor poslouží místním obyvatelům jako zrcadlo, v němž se odrážejí jejich představy, touhy a nesplněná přání. Druhý pramen vyvěrá z historie – jde o deníkové záznamy vojína G. S. z první světové války, které velice autenticky popisují jeho válečnou pouť přes východní Polsko až do ruského zajetí v dalekém Turkmenistánu a pak zpět do vlasti. Třetí pramen nese vyprávění malého Augustina, jenž vyrůstá v normalizačním Československu, konkrétně v pražských Nuslích – groteskně pokroucená každodennost, podivná doba nedoříkaných vět, dlouhých front na cokoliv a chatařské svobody je v bezprostředním dětském podání prazvláštně snová. Augustinovo dětství končí spolu s vládou komunistů a vyprávění téměř filmové se přenese na americký kontinent.


Anísa

Anisa - obalka Nová kniha Daniely Šafránkové vyšla na jaře 2015 v nakladatelství Argo.
Anísa, mladá, poněkud naivní a značně se nudící, ovšem přímočará Američanka, je postava, kolem které se obtáčejí nitky příběhů dalších hrdinů mnohovrstevnatého „minirománu“. Anísa stojí v jejich centru jako osa, zdánlivě pevně zakotvená v zajištěném a pohodlném životě se starším manželem. Prostřednictvím její zaměstnankyně Evy, Češky provdané za Američana, se k ní více či méně přiblíží další čeští imigranti, na jejichž podivné počínání, zvyky a mluvu zprvu pohlíží podezřívavě nebo s posměchem, postupně ale ztrácí půdu pod nohama a nakonec se ona sama ocitá v nejisté roli cizorodce. Zpočátku tápající Eva naopak pomalu zapouští kořeny v nové zemi a užasle sleduje nárazy a prolínání zároveň blízkých i rozdílných světů i odlišné pohledy na to, co vlastně znamená slovo svoboda. Do pestrých vláken amerických příběhů se vplétá na první pohled nesourodá šedá nit jedné historie ze vzdálené „Bohémije“. Právě ta ale vyprávění propojí v pevné klubko s počátkem i koncem.
Večerní Host Radiožurnálu. ČRo Radiožurnál, 8.11.2016 21:05.
Liberatura o americké Aníse: Většinu času v USA strávíte sami v autě. ČRo Radio Wave, 9.9.2015 18:00.

Večerní Host Radiožurnálu. ČRo Radiožurnál, 6.8.2015 23:05.

Týden v kultuře. ČRo Plus, 27.6.2015 17:10.

SLAVÍČKOVÁ, Daffodila. Američanka a Češka. 28. srpna 2015.
Dostupné z http://nest-full-of-daffodils.blogspot.cz/2015/08/americanka-ceska.html
Když nejprve věci, pak i lidé odcházejí / Aleš Palán, Irena Jirků. - In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587.-- Roč. 59, 2015, č. 84, příl. Ego!, roč. 1, č. 9, 30. 4., s. 52-53