Daniela Šafránková - životopis

(nar. 1974, v Praze)

Daniela - portret
1993
počátky aktivní malířské tvorby
1992-1995
Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU); ukončené studium divadelní produkce
1995
přesídlení do jižní Kalifornie
1996-1998
California State University, Fullerton; ukončené studium pedagogika-výtvarná výchova
1998-2002
Newhart Middle School, Mission Viejo, California ; učitelka výtvarné a dramatické výchovy
2002
přesídlení zpět do Prahy
2002-současnost
volná tvorba
2015
vydání knihy Anísa
2016
vydání knihy Bydlim v Nuslích
2018
plánované vydání knihy Fína

Ohlasy

"Bez ohledu na počasí venku, slunce stále svítí na nádherných obrazech Daniely Šafránkové vystavovaných na její výstavě Cesty/Journeys. Během krátkého období v začátcích své kariéry, byla paleta Šafránkové více tlumená, odrážející deštivé dny a šedé zdi její rodné Prahy. Poté, co se odstěhovala na pobřeží Kalifornie v roce 1995, nové scenérie a mořské vyhlídky otevřely její paletu základním jasným barvám, které stále využívá. Stejně tak jako Van Gogh, umělec, kterého hluboce obdivuje, změna klimatu nabila její představivost barvou a její odvážnou aplikací.
Práce Šafránkové se v zásadě zabývá krajinomalbou, kterou vystihuje v radostných odstínech žluté, červené a zelené. Prostor na jejích plátnech přetéká životem a vitalitou, kosmický tanec přírody a existence se odráží v dynamických diagonálních kompozicích. Prostory jsou vytvářeny z rytmicky se vlnících linií a forem, které nabíjí dílo vnitřní energií, pulsující skrze živé barvy. Ve světě Šafránkové není žádná linie rovná. Formy se proplétají dohromady, každá má své zákonité místo.
Tyto obrazy jsou dokumentem malířčiných zážitků, staly se záznamem jejího putování životem, navštívená místa, díky zručnému vyobrazení prodchnula malířka zářící krásou. Smysl pro hru a tajemno má v její tvorbě nedílné místo. Stejně tak jako Chagall, Šafránková hýří hravými juxtapozicemi, na některých svých plátnech provokuje k zamyšlení. Přestože vzdává hold některým starým mistrům, její tvorba je stále svěží a vždy originální.
Svým lehkým dotykem je stejně tak doma v urbanistických i rustikálních motivech. Není divu, že malovala v Riu de Janeiro, protože v jejích městských scenériích vládne svrchovaný smysl pro karneval. Noční obloha se otáčí jako obrovské ruské kolo nad svátečními ulicemi. Tváře, okna, lucerny a dláždění - vše září, povrch těchto scenérií je jako hvězdami posetý.
Nyní, po návratu do vlasti, Šafránková maluje českou krajinu se stejnými tropickými tóny, které objevila na svých cestách po Amerikách, Karibiku a Číně. Přesto se ale její zlatavá vize kalifornského slunce v kopcích Jižních Čech nejeví nemístně. Zaoblené formy kopců, rybníky a fasády vesnických stavení rezonují jeden s druhým a vytvářejí stejný dynamický smysl radosti a rytmu jako v její dřívější tvorbě. V těchto obrazech jižní světlo sálá krajinou, a jako vize, zahřeje u srdce."
Lawrence Wells


"Tvorba Daniely Šafránkové je založena na realitě jako osobitá a malířsky zvládnutá interpretace soužití s přírodou. Šafránková maluje nejen to, co vidí, ale současně i to, co cítí, prostě, civilně a bez vyhledávání efektních momentů. Prostřednictvím pevných tahů kresby a osobité barevnosti nás provází svým světem. Neobvyklá barevnost je ovlivněna malířčiným pobytem v Kalifornii, jiným světlem a také hnědožlutým odrazem okolních pouští, absencí sytých i temnějších zelených barev obzoru, jak je známe u nás, a naopak sytostí barev jiných. Ona barevnost je jedním z hlavních činitelů naléhavosti jejího citového sdělení. Její malba je intelektuálně předznamenána, srozumitelná a laskavá, malířsky hodnotná. Proto se zcela organicky začleňuje do realistického proudu soudobé české krajinářské malby."
PhDr. Dušan Sedláček


OBRAZY PROZÁŘENÉ ŽHAVÝM SLUNKEM : Zářivé umění malířky Daniely Šafránkové v Residenci Classis
Náš region, 6.3; 3. roč.; JV; 2008

O autorce
Daniela Šafránková se narodila v roce 1974 v Praze. Malování ji bavilo odjakživa. Kresbu a malbu studovala v lidové škole umění. V dospělosti však dala na nějakou dobu přednost divadlu. Na Divadelní fakultě Akademie múzických umění absolvovala studium divadelní produkce. Po absolutoriu se odstěhovala za svým manželem do Kalifornie, kde vystudovala pedagogiku a výtvarnou výchovu na California State University. Pak několik let učila výtvarnou výchovu a divadlo na Newhart Middle School. V roce 2002 se vrátila do Čech. V současné době žije a tvoří v Praze nebo na své venkovské chalupě v Čechách. Se svým americkým manželem společně vychovávají pětiletého syna.
Tvorba
Danieliny obrazy malované olejem na plátno jsou snadno rozpoznatelné. Tryská z nich do dálky živá barevnost a pozitivní energie. Paleta jejích barev byla zpočátku tlumená a šedivá. Snad žhavé slunce, tropická příroda či vůně a chu_ přezrálých š_avnatých kalifornských pomerančů vnesly do jejích obrazů nespoutanou záplavu tvarů, pohybu a jasných a zářivých barev. "Náměty pro své obrazy čerpám na cestách, vnáším do nich své zážitky, počasí, inspirují mne změny ročních období, padání listí, barevné proměny a impulsy," prozrazuje svou inspiraci malířka. PhDr. Dušan Sedláček hodnotí práci autorky jako "....osobitou a malířsky zvládnutou interpretaci soužití s přírodou. Šafránková maluje nejen to, co vidí, ale současně i to, co cítí, prostě, civilně a bez vyhledávání efektních momentů. Prostřednictvím pevných tahů, kresby a osobité barevnosti provází svým světem. Neobvyklá barevnost je ovlivněna malířčiným pobytem v Kalifornii, jiným světlem a také hnědožlutým odrazem okolních pouští, absencí sytých i temnějších zelených barev obzoru, jak je známe u nás, a naopak sytostí barev jiných. Ona barevnost je jedním z hlavních činitelů naléhavosti jejího citového sdílení. Její malba je srozumitelná a laskavá, malířsky hodnotná. Proto se zcela organicky začleňuje do realistického proudu soudobé české krajinářské malby." Jako krajinářku uvádí malířku i kritik Lawrence Wells, MFA, který o jejím díle napsal: "Obrazy jsou dokumentem malířčiných zážitků, staly se záznamem jejího putování životem, navštívená místa díky zručnému vyobrazení prodchnula malířka zářící krásou. Smysl pro hru a tajemno má v její tvorbě nedílné místo. Stejně tak jako Chagall, Šafránková hýří hravými juxtapozicemi, na některých svých plátnech provokuje k zamyšlení. Přestože vzdává hold některým starým mistrům, její tvorba je stále svěží a vždy originální. Po návratu do vlasti Šafránková maluje českou krajinu se stejnými tropickými tóny, které objevila na svých cestách po Amerikách, Karibiku a Číně. Přesto se ale její zlatavá vize kalifornského slunce v kopcích jižních Čech nejeví nemístně. Zaoblené formy kopců, rybníky a fasády vesnických stavení rezonují jeden s druhým a vytvářejí stejný dynamický smysl radosti a rytmu jako v její dřívější tvorbě. V těchto obrazech jižní světlo sálá krajinou a jako vize zahřeje u srdce."
Výstavy
Poprvé vystavovala v Čechách v roce 1993. Několik výstav zorganizovala i během doby, kdy žila v Kalifornii. Po svém návratu vystavovala v roce 2004 v galerie DOXA v Českém Krumlově, v roce 2006 v galerii Nová síň a Malé galerii v Praze, v Branickém divadle na Praze 4. V loňském roce měla expozici v galerii MEF v Praze a galerii DOXA v Českém Krumlově. V únoru letošního roku vystavovala v galerii Nová síň v Praze. V březnu se mohou jejími obrazy potěšit návštěvníci Residence Classis, Na Michovkách 1/707 v Průhonicích. Na duben letošního roku má naplánovanou výstavu v galerii Pigment, Mikovcova 5, Praha 2, nedaleko Tylova náměstí.
VÝSTAVY OBRAZY OHLASY NOVÁ KNIHA